มนุษย์ที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี

ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้

ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเป็น

ไม่เห็นในสิ่งที่ตนดู

ไม่รู้ว่าตนต้องการอะไรกันแน่

เขาคือบุคคลที่น่าอดสูที่สุด

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ