อย่าทำความชั่ว เพราะคิดว่าผิดนิดเดียว

อย่าละเว้นความดี เพราะคิดว่าได้บุญกุศลแค่น้อยนิด

เผยสงจือ