ผู้ที่นับถือความมั่งคั่ง ย่อมไม่หยุดยั้งการสั่งสมทรัพย์เงินทอง

ผู้ที่เทิดทูนความโดดเด่น ย่อมไม่หยุดวิ่งวุ่นไล่คว้าชื่อเสียงเกียรติยศ

ผู้ที่ปรารถนาอำนาจ ย่อมไม่นึกคิดสละอำนาจแก่ผู้อื่น

ผู้ยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ ต่างหวั่นไหวด้วยความกลัว

หากพวกเขาสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไป ก็จะตรอมตกอยู่ในความทุกข์ระทม

พวกเขาไม่เคยนิ่งสงบแม้ชั่วอึดใจ เพื่อใคร่ครวญอย่างลุ่มลึก

ต่างมุ่งแต่จดจ้องด้วยนัยน์ตาที่เปี่ยมด้วยความโลภทะยานอยาก

ผู้คนเหล่านี้ คือ ผู้ที่ถูกลงทัณฑ์โดยสวรรค์

จวงจื่ิอ