เจ้าทั้งหลายต่างกลัวนรก

แต่เจ้ารู้ไหมว่า

หนทางแห่งชีวิตที่ผ่านมา

ได้ปูทางของนรกไปแล้วครึ่งชีวิต

พระพุทธจี้กง