เมื่อคำูพูด การกระทำ และพฤติกรรม

รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิญญาณและจิตใจ

นั่นคือการทำสมาธิอย่างแท้จริง

แม่ชีฉือจี้