การมีเงินทองก็เป็นทุกข์ การขาดแคลนเงินทองก็เป็นทุกข์

ไม่ว่าจะมีเวลาว่างหรืองานยุ่งล้วนเป็นทุกข์

ในโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่เป็นทุกข์

คนที่บ่นว่าเป็นทุกข์ เพราะไม่มีความอดทน

คนที่ยิ่งขาดความอดทนก็จะยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีก

แม่ชีฉือจี้