ผู้ที่ยอมก้มรับความเป็นจริง

ผู้นั้นจะสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างแท้จริง

ฮั่นจงหลี่