คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง


อดทนคือความสูงส่ง

สามัคคีคือความล้ำค่า

ทั่วหล้าปรองดอง สงบสุข

ทุกครัวเรือนจึงจะบังเกิดพุทธะ

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

สิ่งแวดล้อมทำให้จิตใจปุถุชนเปลี่ยนแปลงได้

แต่จิตใจของปราชญ์เมธีสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้


Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular