คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for the ‘พระโอวาท’ Category


สิ่งที่แข็งย่อมแพ้สิ่งที่อ่อน ใช่หรือไม่ ?

ทำไมถึงตอบว่าใช่ เพราะแข็งก็หักง่าย ใช่ไหม ?

แต่ความอ่อนนั้นจะโอนอ่อนไปตามสภาวะ

มันจะอยู่ได้ยั่งยืนนานกว่าสิ่งที่แข็ง !

หันต้าเซียน

เวไนย์ทั้งหลายต่างค้นหาความสุข เพื่อที่จะให้ตนได้

ลาศยศหรือเงินทอง สิ่งเหล่านี้มีแต่จะทำให้เรานั้นยิ่งลุ่มหลง

เมื่อเราลุ่มหลงแล้ว จะให้เราบำเพ็ญนั้นหรือ

ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราต่างหากเล่า

แม้วันนี้เราไม่ร่ำรวย แต่พอมีกินมีใช้ จิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อ

ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญกายสังขารของเรา

เชื่อว่าเมธีทุกท่านก็จะเกิดความสุข

หลันต้าเซียน

 

เรื่องใหญ่ของชีวิตคือ จะต้องรู้คุณค่าและความหมายของชีวิต

ชีวิตมิใช่ดับสูญ แต่สืบเนื่องเรื่อยไปในเหตุและผล

และจากผลเป็นเหตุต่อไป

ชีวิตนิรันดร์ดีงามอยู่ที่เจ้าจะสามารถใช้ปัญญาแยบยล

ไปค้นพบความเป็นอนิจจัง แต่ไม่ใช่ใฝ่หาความงามเฉพาะหน้า

พระพุทธจี้กง

เมธีทุกท่านควรทราบ

โลกโลกีย์แห่งนี้มิใช่ที่อยู่ที่ถาวรของเรา สรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจัง

ญาติมิตรพี่่น้อง ชื่อเสียงลาภยศ ความรักผูกพัน มิอาจอยู่ยาวนาน

สิ่งเหล่านี้ ให้เราได้ยืมใช้ แต่มิใช่เป็นของเรา

เมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติฟ้าดิน

เมื่อถึงเวลาก็ต้องชดใช้คืนแก่กฏแห่งกรรม

สิ่งนี้คือความจีรังเที่ยงแท้ของฟ้าดิน ใครก็ไม่อาจหลบเลี่ยงได้

ใครก็ไม่อาจที่จะต่อต้านได้

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์

อยากรู้

Jun 19, 2011 Author: admin | Filed under: พระโอวาท

หากอยากรู้เหตุที่สร้างมาในอดีีต

จงดูผลกรรมที่ได้รับในปัจจุบัน

อยากรู้ผลกรรมในชาติต่อไป

จงดูสิ่งที่สร้างในปัจจุบันนั่นคือเหตุ

เทพเจ้ากวนอู

ขยะสามารถเปลี่ยนเป็นทองได้

ขยะสามารถกลายเป็นทองได้

ความกลัดกลุ้มก็สามารถเปลี่ยนเป็นปัญญาได้เช่นกัน

พระพุทธจี้กง

คิดบำเพ็ญตั้งแต่ววินาทีนี้ เวลาเหลือเพียงอีกน้อยนิด

ช่วงเวลาเพียงแค่ 40, 50 ปีนั้นเราลองคิดดูว่า

เราได้สร้างบาปกรรมมาเท่าไหร่แล้ว

วันนี้ วินาทีนี้ นับจากนี้ไปเร่งสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเอง

หนันจี๋เหล่าเซียนอง

เมื่อใดที่มนุษย์กับมนุษย์ลงโทษกันไม่ได้

เมื่อนั้นฟ้าดินจะช่วยจัดการ

เมื่อใดที่คนกับคนไม่สามารถตัดสินให้เที่ยงธรรมได้

เมื่อนั้นฟ้าดินจะเที่ยงธรรม

อย่าเห็นว่าการฆ่า (สัตว์) เป็นเรื่องที่ไม่มีผลตอยสนอง

ย่อมมีผลตอบสนอง

หลันไฉ่เหอ

การทำให้ร่างกายไม่มีโรคนั้นง่ายนิดเดียว

คือ…โรคเข้าทางปาก

ถ้าสิ่งที่ท่่านทานเข้าไปทุกวันมีแจ่เชื้อโรค ก็ย่อมเกิดโรคขึ้นได้

มนุษย์ยังเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ มากมาย

คิดว่าสัตว์จะป่วยเป็นโรคต่างๆ บ้างไหม

เราทานโรคเข้าไปหรือเปล่า พิจารณาให้ดีๆ

พระโพธิสัตว์อนุศาสน์

ผู้ที่ยอมก้มรับความเป็นจริง

ผู้นั้นจะสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างแท้จริง

ฮั่นจงหลี่

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular