คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for June, 2011


การทำให้ร่างกายไม่มีโรคนั้นง่ายนิดเดียว

คือ…โรคเข้าทางปาก

ถ้าสิ่งที่ท่่านทานเข้าไปทุกวันมีแจ่เชื้อโรค ก็ย่อมเกิดโรคขึ้นได้

มนุษย์ยังเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ มากมาย

คิดว่าสัตว์จะป่วยเป็นโรคต่างๆ บ้างไหม

เราทานโรคเข้าไปหรือเปล่า พิจารณาให้ดีๆ

พระโพธิสัตว์อนุศาสน์

ผู้ที่ยอมก้มรับความเป็นจริง

ผู้นั้นจะสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างแท้จริง

ฮั่นจงหลี่

กรรม

Jun 19, 2011 Author: admin | Filed under: บาปกรรม

บาปกรรม…ไม่มีอะไรเกินไปกว่าการทำตามกิเลสในใจ

เคราะห์กรรม…ไม่มีอะไรเกินไปกว่าการพูดนินทาว่าร้าย

พระพุทธจี้กง

หากเราไม่เร่งสร้างบุญสร้างกุศล

เมื่อจากไปจิตญาณของเราก็จะลำบาก

เพราะว่าเมื่อเราจากไปแล้วเราไม่สามารถเอาอะไรกลับไปได้

นอกจาก…กรรมที่เรามี บุญกุศลที่เราสร้าง

หนันจี๋เหล่าเซียนองค์

ทางนรก

Jun 19, 2011 Author: admin | Filed under: พระโอวาท

เจ้าทั้งหลายต่างกลัวนรก

แต่เจ้ารู้ไหมว่า

หนทางแห่งชีวิตที่ผ่านมา

ได้ปูทางของนรกไปแล้วครึ่งชีวิต

พระพุทธจี้กง

อยู่ที่ตัวเอง

Jun 18, 2011 Author: admin | Filed under: พระโอวาท

โลกใบนี้จะสงบสุขได้ก็อยู่ที่มนุษย์กระทำกัน

เราร่ำร้องอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุข

อยากจะปลอดภัยไม่เกิดภัยพิบัติ

ก็ต้องดูที่การกระทำของพวกท่านแต่ละคน

ดูว่าจิตใจของพวกท่านจะใสสะอาด

จะทำเพื่อส่วนรวมกันมากแค่ไหน

พระโพธสัตว์กวนอิม

ผู้รู้

Jun 18, 2011 Author: admin | Filed under: คำปราชญ์

มีทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้

ต้องเรียนรู้ตามดูความจริงของกายใจ

ไม่ใช่ดูคนอื่นหรืออารมณ์ภายนอก

แต่เมื่อมีสิ่งกระทบจิตให้รู้ทันความคิด

ตามรู้ดูความเกิดดับของจิตจนไม่เอากับมัน

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

เปิดใจ

Jun 18, 2011 Author: admin | Filed under: คำปราชญ์

แสวงหาความจริง เข้าใจความจริง

รู้จักความจริง มองเห็นตามจริง

ยอมรับความจริง แค่นี้ก็พ้นทุกข์ได้แล้ว

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

กระจก

Jun 18, 2011 Author: admin | Filed under: คำปราชญ์

กระจกไม่ติดในภาพที่ปรากฏอยู่ล่วงหน้า

ภาพทั้งหลายที่ไม่ยึดติดแปะอยู่กับกระจก

กระจกสะท้อนภาพตามจริงอย่างชัดเจน

หากใจรับรู้อารมณ์เช่นเดียวกับกระจก

คือรู้แล้วปล่อยละก็จะไม่ทุกข์ ไม่เศร้าหมอง

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

ความหลง

Jun 18, 2011 Author: admin | Filed under: โลกียะ

คนบางคนที่ไม่รู้จักถ่อมตน

เพราะยังหลงไหลได้ปลื้ม

กับความสำเร็จในอดีต

แม่ชีฉือจี้

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular