คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for June, 2011


จงห่วงตัวเองเถิดว่า

ตายแล้วมันจะไปนรกหรือสวรรค์

เราได้สร้างที่พึ่ง (บุญ) อันเเกษม

ไว้ในภพหน้าดีพอแล้วหรือยัง ?

ธรรมรักษา

เกิดแต่กรรม

Jun 21, 2011 Author: admin | Filed under: กฎแห่งกรรม

หนอนหรือแมลง เทพหรือยักษ์มาร

สัตว์เดรัจฉาน สองเท้า สี่เท้า หรือมนุษย์

และสัตว์น้อยใหญ่ชนิดต่างๆ

ทั้งหมดนั้นมีต้นกำเนิดในทะเล

สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะผลกรรมของตน

ท่านสาธโจ พาย

เนื้อนา

Jun 21, 2011 Author: admin | Filed under: ผลบุญผลกรรม

โลกนี้เปรียบเช่นเนื้อนา

คนปลูกสิ่งใดไว้

เขาย่อมได้รับผลของสิ่งนั้น

พระเยซู

กฎของกรรม

Jun 21, 2011 Author: admin | Filed under: กฎแห่งกรรม

กฎของกรรมครอบคลุมอยู่ทั่วไปในโลกนี้

อะไรก็ตามที่เขาทำลงไป

เขาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอน

ท่านตุลสีทาส

ผู้มีบุญอุบัติขึ้นบนโลก ทุกยุคทุกสมัย

ไม่ว่าอุบัติขึ้นมา ณ ที่ใด ศาสนาใดก็ตาม

คำสอนของท่านเป็นหนึ่งเดียวและอย่างเดียวกันเสมอ

คือ เพื่อรู้จักพระเจ้า และเพื่อทำให้วิญญาณหลุดพ้น

ท่านตุลสีทาส

การปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนการต่อสู้กับความวิตกกังวล

การพูดธรรมะเปรียบเสมือนกับการให้แสงสว่างสืบทอดไปสู่อนาคต

ปัญญาเปรียบเสมือนกับการสร้างสะพานข้ามพ้นโลกถึงฝั่งนิพพาน

โพธิสัตว์เปรียบเสมือนมารดาแห่งเมตตากรุณาของเวไนยสัตว์

Master Hsing Yun

ความร่ำรวยที่แท้จริง คือความปิติยินดี

มิใช่การมีทรัพย์สมบัติ

ความยากจนที่แท้จริง คือการไม่รู้เท่าทัน

มิใช่ไร้ซึ่งเงินทอง

Master Hsing Yun

สัจธรรม คือแหล่งหลบภัยจากพายุแห่งความโง่เขลา

ความอ่อนโยน จะดับเปลวไฟแห่งความเกลียดชัง

การรู้จักให้ จะขจัดกระแสเชี่ยวกรากแห่งความโลภ

การรู้จักถ่อมตน จะทำให้ภูเขาแห่งความยโสราบเรียบ

Master Hsing Yun

ผู้รู้ไม่พูด ผู้พูดไม่รู้

ดังนั้น ผู้บรรลุธรรมจึงดำเนินการสอนโดยไร้คำพูด

จวงจื่อ

ใจคนเสมือนหนึ่งน้ำใสในอ่างใหญ่

น้ำนิ่ง…สิ่งแปลกปลอมย่อมจมลงผิวน้ำใสส่องเห็นหน้าตา ผิวพรรณ ผมเผ้า

ต่อเมื่อสายลมพัดผ่าน…

น้ำไหว…น้ำใสกลายเป็นขุ่นมัว ย่อมไม่อาจสะท้อนภาพลักษณ์แต่เดิมได้

ใจคนก็เช่นกัน


Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular