คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for June, 2011


มหาบุรุษ

Jun 23, 2011 Author: admin | Filed under: บำเพ็ญธรรม

สูงส่งแต่ไม่เย่อหยิ่ง

ชนะแต่ไม่ลำพอง

ปราดเปรื่องแต่รู้จักลงเวที

เข้มแข็งแต่มีความอดกลั้น

ขงเบ้ง

ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่น…มาตำหนิตัวเอง

ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเอง…ให้อภัยผู้อื่น

เจิงจิ้นเสียนเหวิน

ระดับปัญญาของคนเป็นตัวชี้อนาคต

ทุกคนล้วนก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ปัญญาของตนจะคิดได้

ไม่มีใครฝ่าฝืนความจริงข้อนี้ ดังนั้น หากคุณบอกใครว่า

“คุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้”

แต่เมื่อเขาไม่มีความรู้สึกตอบรับ หรือไม่เชื่อมั่นเท่าที่ควร

นั่นก็เพราะ ระดับปัญญาในการเข้าถึงตัวตนที่แท้จรองของเขามีไม่มากพอ

เขาก็ไม่มีวันไปถึงเป้าหมาย

Na Au

มรรคผล

Jun 23, 2011 Author: admin | Filed under: การดำรงชีวิต

ไม่มีใครประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

โดยไม่ผ่านการตรากตรำและฝึกฝนอย่างหนัก

ไม่มีใครสามารถลิ้มรสความสุข

โดยไม่ผ่านความเจ็บปวดหรือไม่เคยเหนื่อยยากมาก่อน

ไม่มีเลยจริงๆ !!!

Na Au

 

 

ศิษย์เอ๋ย เวลาที่จา่กไป

ลูกเรา ภรรยาเรา คู่ครองเรา รถเรา ทรัพย์สินเงินทองเรา

เอาไปได้ไหม ?

สิ่งที่พาไปได้คืออะไร ตลอดชีวิตที่เราได้สร้าง

“บุญ” กับ “บาป” นั่นแหละที่เอาไปได้

บาปบุญบวกลบคุณหารเสร็จสรรพ

ส่วนที่เหลือจะกำหนดที่ไปและชะตาชีวิตของเจ้า

พระพุทธจี้กง

ในขณะที่เป็นมนุษย์

ให้เจ้าทำจิตของเจ้าให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นตลอดเวลา

เมื่อจิตของเจ้าบริสุทธิ์มากพอ

พอถึงเวลาที่เจ้าตาย

จิตที่บริสุทธิ์ของเจ้า ก็จะนำเจ้ากลับไปสู่นิพพานได้เอง

องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

 

คุณค่ามิใช่แสวงหาภายนอก แต่มีอยู่แล้วภายใน

บางคนคิดว่าคุณค่านั้นอยู่ที่คำพูดที่งดงาม ปรุงแต่งหรูหรา

อยู่ที่คำพูดโอ้อวดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถ มีความเก่ง

คิดให้ดีก่อน คุณค่าไม่ได้อยู่ที่คำพูดโอ้อวดตัวเอง

แต่อยู่ที่คนๆ นั้นปฏิบัติจริงจังตามที่พูดได้ นั่นคือคนที่มีคุณค่า

พระโพธิสัตว์อนุศาสน์

การเรียนรู้ธรรมง่าย การเข้าถึงธรรมนั้นยาก

การเข้าถึงธรรมง่าย การรักษาอยู่ในธรรมนั้นยาก

การรักษาอยู่ในธรรมง่าย การรู้แจ้งในธรรมนั้นยาก

การรู้แจ้งในธรรมง่าย การปฏิบัติธรรมนั้นยากกว่า

คณาจารย์ซิงหวิน

โลกนี้คือมายา

Jun 22, 2011 Author: admin | Filed under: จิตวิญญาณ

ผู้ปกครองก็หลอกลวง  ผู้อยู่ใต้ปกครองก็หลอกลวง

นอกจากนี้ โลกทั้งมวลก็หลอกลวง

พระราชวังก็หลอกลวง  หอคอยก็หลอกลวง

คนทั้งหลายผู้อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดก็หลอกลวง

ทรัพย์สินก็หลอกลวง  เงินทองก็หลอกลวง

และสิ่งที่พวกเขาประดับตกแต่งกาย บ้านเรือน สถานที่ต่างๆ ก็หลอกลวง

ร่างกายนี้ก็หลอกลวง  เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ก็หลอกลวงตัวเอง

รูปแบบต่างๆ มากมายหลายชนิดก็หลอกลวง

สามีก็หลอกลวง  ภรรยาก็หลอกลวง

ทั้งสองที่ลวงกันและกัน ก็ถูกเผาลงเป็น เถ้าถ่าน

ความลวง ความหลงรักกัน ด้วยความหลอกลวง

และพวกเขาทั้งหมด ลืมพระเป็นเจ้าผู้สร้างพวกเขาขึ้นมา

ซึ่งเขาควรจะรักพระองค์ และเขาควรทำพระองค์ให้เป็นมิตรของพวกเขา

เมื่อโลกทั้งมวลหมุนเวียนเปลี่ยนไป ไม่มีวันกลับคืนมาได้

คัมภีร์อาทิครันถ์

นานเท่านานที่วิญญาณยังไม่กลับไปสู่บ้านเดิม

เราไม่สามารถจะหลุดพ้นจากเรือนจำของร่างกาย

หรือไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้

ราธาสวามี สัตสังบียาส

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular