คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for July, 2011


เมตตาเป็นของอ่อนโยน แต่สร้างให้คนเข้มแข็ง

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยให้ขึ้นสู่ที่สูง

ระเบียบวินัย ช่วยให้เปิดกว้างและอิสระ

การสละ เป็นเครื่องเกื้อหนุนความมั่งมี

ที่จุดต่ำสุดจะมีทางขึ้น ที่จุดสูงสุดจะมีทางลง

พุดตานกถา

เพราะมีชื่อเสียง จึงมีเสียชื่อ เสียเสียง

เพราะมีหน้าตา จึงมีเสียหน้า เสียตา

เพราะมีเป้า จึงถูกยิง

ไม่มีเป้า ไม่ถูกยิง

พุดตานกถา

ขยันและประหยัด ยืนหยัดอดทน

ทำตนเชื่อถือได้ อ่อนน้อมถ่อมตน

รู้จักประมาณตน รู้ผิดและรู้ชอบ

ตั้งปณิธาน เข้าใจจิตใจผู้อื่น

ไม่โลภรู้สันโดษ เด็ดเดี่ยวมั่นคง

เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย

วาทะปราชญ์ : กว๋อฉาง

ไม่เข้าใจผู้อื่น ไม่ประมาณตน ไม่เดียงสาต่อการ

มิสำนึกผิดชอบ โลภโมโทสัน เย่อหยิ่งยโส

โป้ปดมดเท็จ คบค้าเสเพล เกียจคร้านต่องาน

ก่อหนี้ล้นพ้น ขี้เหล้าเมายา หูเบาเฉาปัญญา

ทำตัวหัวไม้ ไร้สัจธรรม ใจคอคับแคบ

คบคนไม่เลือก คิดคดล่อลวง สุรุ่ยสุร่าย

ไร้อุดมการณ์ หลงการพนัน หุนหันพลันแล่น

จิตใจโลเล อิจฉาริษยา นอกรีตดื้อรั้น

วาทะปราชญ์ : กว๋อฉาง

อดทนคือความสูงส่ง

สามัคคีคือความล้ำค่า

ทั่วหล้าปรองดอง สงบสุข

ทุกครัวเรือนจึงจะบังเกิดพุทธะ

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

สิ่งที่ฉันพูดในขณะนี้ไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษ

ที่ฉันพูดนั้นคือหลักธรรมที่สมเหตุสมผล

เหตุใดพุทธะจึงกล่าว “มหาเมตตา มหากรุณา”

เหตุใดปราชญ์ขงจื๊อจึงกล่าว “ตั้งตนให้ดีงาม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ”

“ปฏิบัติ” ก็คือการคิดแทนผู้อื่น

เธอคิดแทนผู้อื่น จิตใจของเธอเรียบสงบ

ทุกวันมีจิตใจที่สำนึกในบุญคุณ ทุกวันของเธอเหมือนอยู่บนสวรรค์

พระโอวาทอริยเจ้า : อริยะเจ้าน้ำใส


Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular