คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง


ยอมรับกรรม

Jun 27, 2011 Author: admin | Filed under: กรรม

คนต้องยอมรับกรรมที่ตนทำไว้ในชาตินี้

เมื่อตนจากโลกนี้ไปแล้ว ร่างกายก็ไม่ได้ติดตามวิญญาณไปด้วย

ทั้งชนชั้นวรรณะก็ไม่ได้ติดตามไปด้วย

กรรมดีและชั่วเท่านั้นจะติดตามวิญญาณไป

คัมภีร์อาทิครันถ์

กรรมคืออะไร ?

Jun 26, 2011 Author: admin | Filed under: กรรม

กรรม คือการบ้านที่ยังทำไม่เสร็จ

กรรม คือหนี้กรรมที่ยังชดใช้ไม่หมด

การบ้านจะต้องเอาอะไรเขียน ?

ปากกา…ดินสอ…เขียน

แล้วอะไรคือ ปากกา ดินสอ

ความคิดก็คือ ปากกา ดินสอ

กรรม ก็คือการบ้าน คือ หนี้ที่เรายัังชดใช้เขาไม่หมด !

พระพุทธจี้กง

 

เกิดแต่กรรม

Jun 21, 2011 Author: admin | Filed under: กฎแห่งกรรม

หนอนหรือแมลง เทพหรือยักษ์มาร

สัตว์เดรัจฉาน สองเท้า สี่เท้า หรือมนุษย์

และสัตว์น้อยใหญ่ชนิดต่างๆ

ทั้งหมดนั้นมีต้นกำเนิดในทะเล

สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะผลกรรมของตน

ท่านสาธโจ พาย

กฎของกรรม

Jun 21, 2011 Author: admin | Filed under: กฎแห่งกรรม

กฎของกรรมครอบคลุมอยู่ทั่วไปในโลกนี้

อะไรก็ตามที่เขาทำลงไป

เขาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอน

ท่านตุลสีทาส

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular