คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง


ไม่หลงเหลืออะไรในชีวิต

ใครจะคิดไยดีคนอย่างฉัน

ไร้คุณค่าไร้ราคาสารพัน

มนุษย์ทุกวัน (นี้) ต้องการผลตอบแทน

ต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ ก็มิสู้ผู้เชี่ยวชาญในงานธรรม

ต่อให้เป็นนักพูดฝีปากคมคาย ก็มิสู้พูดปกโปรดฉุดช่วยคน

ต่อให้เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังก้องปฐพี ก็มิสู้ผู้บำเพ็ญในการสร้างบุญกุศลแท้

ดังนั้น แม้นสามารถเดินในหนทางธรรม นั่นคือ เป็นผู้ที่มีวาสนาแล้ว

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

คนที่อายุมาก สำเร็จธรรมก็มีมากมาย

แต่ถ้าอายุมากแล้วนั่งอยู่เฉย ๆ ก็ไม่มีประโยชน์

รอกุศลจากลูกหลาน ศิษย์รอทำไม ทำเองดีกว่า

ตอนนี้ศิษย์บอกว่าเดินไม่ไหว

ต่อไปแม้ร่างกายจะใช้เดินก็ยังไม่มี

เดินไม่ค่อยไหวดีกว่าไม่ได้เดิน

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

หากสร้างกุศลในแต่ละวัน มีสามสิ่ง คือ

วาจาเป็นกุศล มองเป็นกุศล ปฏิบัติเป็นกุศล

อีก ๓ ปี ฟ้าจะประทานซึ่งโชคลาภวาสนามาให้

หากก่ออกุศลในแต่ละวัน มีสามสิ่ง คือ

วาจาเป็นอกุศล มองเป็นอกุศล ปฏิบัติเป็นอกุศล

อีก ๓ ปี ฟ้าจะประทานซึ่งภัยมาให้

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

เมตตาเป็นของอ่อนโยน แต่สร้างให้คนเข้มแข็ง

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยให้ขึ้นสู่ที่สูง

ระเบียบวินัย ช่วยให้เปิดกว้างและอิสระ

การสละ เป็นเครื่องเกื้อหนุนความมั่งมี

ที่จุดต่ำสุดจะมีทางขึ้น ที่จุดสูงสุดจะมีทางลง

พุดตานกถา

แต่มิได้นำพา

Jun 22, 2011 Author: admin | Filed under: บำเพ็ญธรรม

คำพูดที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นั้น เราจะไม่นำพาหรอกหรือ

หากเราสามารถนำไปปฏิบัติ แล้วแก้ไขสิ่งบกพร่องของเรา

นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด !

คำพูดที่เป็นประโยชน์นั้น เราจะไม่นำพาหรอกหรือ

หากเราสามารถนำมาขบคิด แล้วเข้าใจถึงสาระแก่นแท้

นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด !

หากเพียงรับรู้ แต่มิได้นำพา ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ป่วยการ

ขงจื้อ

พูดน้อย กลุ้มน้อย ตัณหาน้อย นอนน้อย

ถ้า 4 อย่างนี้น้อย ก็ใกล้จะเป็นเซียนแล้ว

ซุนซือเหมี่ยว

การปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนการต่อสู้กับความวิตกกังวล

การพูดธรรมะเปรียบเสมือนกับการให้แสงสว่างสืบทอดไปสู่อนาคต

ปัญญาเปรียบเสมือนกับการสร้างสะพานข้ามพ้นโลกถึงฝั่งนิพพาน

โพธิสัตว์เปรียบเสมือนมารดาแห่งเมตตากรุณาของเวไนยสัตว์

Master Hsing Yun

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular