คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง


ขยันและประหยัด ยืนหยัดอดทน

ทำตนเชื่อถือได้ อ่อนน้อมถ่อมตน

รู้จักประมาณตน รู้ผิดและรู้ชอบ

ตั้งปณิธาน เข้าใจจิตใจผู้อื่น

ไม่โลภรู้สันโดษ เด็ดเดี่ยวมั่นคง

เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย

วาทะปราชญ์ : กว๋อฉาง

ไม่เข้าใจผู้อื่น ไม่ประมาณตน ไม่เดียงสาต่อการ

มิสำนึกผิดชอบ โลภโมโทสัน เย่อหยิ่งยโส

โป้ปดมดเท็จ คบค้าเสเพล เกียจคร้านต่องาน

ก่อหนี้ล้นพ้น ขี้เหล้าเมายา หูเบาเฉาปัญญา

ทำตัวหัวไม้ ไร้สัจธรรม ใจคอคับแคบ

คบคนไม่เลือก คิดคดล่อลวง สุรุ่ยสุร่าย

ไร้อุดมการณ์ หลงการพนัน หุนหันพลันแล่น

จิตใจโลเล อิจฉาริษยา นอกรีตดื้อรั้น

วาทะปราชญ์ : กว๋อฉาง

มนุษยฺ์ทั้งหลาย เกิดมาคล้ายคลึงกัน

ผิวพรรณสามารถทำให้ผิดแผกแตกต่างกันได้ถึง 10 ขีด

ชาติตระกูลสามารถทำให้ต่างกันได้ถึง 100 ขีด

ความรู้ความสามารถทำให้ต่างกันได้ถึง 1,000 ขีด

แต่คุณธรรม ความดี ความชั่ว สามารถทำให้ต่างกันจนมิอาจประมาณ

มรรคผล

Jun 23, 2011 Author: admin | Filed under: การดำรงชีวิต

ไม่มีใครประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

โดยไม่ผ่านการตรากตรำและฝึกฝนอย่างหนัก

ไม่มีใครสามารถลิ้มรสความสุข

โดยไม่ผ่านความเจ็บปวดหรือไม่เคยเหนื่อยยากมาก่อน

ไม่มีเลยจริงๆ !!!

Na Au

 

 

ผู้มีบุญอุบัติขึ้นบนโลก ทุกยุคทุกสมัย

ไม่ว่าอุบัติขึ้นมา ณ ที่ใด ศาสนาใดก็ตาม

คำสอนของท่านเป็นหนึ่งเดียวและอย่างเดียวกันเสมอ

คือ เพื่อรู้จักพระเจ้า และเพื่อทำให้วิญญาณหลุดพ้น

ท่านตุลสีทาส

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular