คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

ปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่นานมันก็ผ่านไป

ความคิดไม่ว่าจะมากหรือน้อย เดี๋ยวมันก็ดับไป

ชีวิตไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือเล็ก เดี๋ยวก็ตายไป

จิตใจไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป

ทุกอย่าง มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อสลาย แล้วก็ดับไป

สุดยอดวาจาศักดิ์สิทธิ์ : หลวงปู่โลกนาถ

 

มีน้อยคนนักเมื่อตกอยู่ในภาวะอับจน

แล้วยังรู้สึกสำนึกในบุญคุณ

คนที่กตัญญูรู้คุณคนและรู้จักการให้นั้น

จะไม่มีวันอับจน

วาทะธรรม : แม่ชีฉือจี้

เมตตาเป็นของอ่อนโยน แต่สร้างให้คนเข้มแข็ง

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยให้ขึ้นสู่ที่สูง

ระเบียบวินัย ช่วยให้เปิดกว้างและอิสระ

การสละ เป็นเครื่องเกื้อหนุนความมั่งมี

ที่จุดต่ำสุดจะมีทางขึ้น ที่จุดสูงสุดจะมีทางลง

พุดตานกถา

เพราะมีชื่อเสียง จึงมีเสียชื่อ เสียเสียง

เพราะมีหน้าตา จึงมีเสียหน้า เสียตา

เพราะมีเป้า จึงถูกยิง

ไม่มีเป้า ไม่ถูกยิง

พุดตานกถา

ขยันและประหยัด ยืนหยัดอดทน

ทำตนเชื่อถือได้ อ่อนน้อมถ่อมตน

รู้จักประมาณตน รู้ผิดและรู้ชอบ

ตั้งปณิธาน เข้าใจจิตใจผู้อื่น

ไม่โลภรู้สันโดษ เด็ดเดี่ยวมั่นคง

เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย

วาทะปราชญ์ : กว๋อฉาง

ไม่เข้าใจผู้อื่น ไม่ประมาณตน ไม่เดียงสาต่อการ

มิสำนึกผิดชอบ โลภโมโทสัน เย่อหยิ่งยโส

โป้ปดมดเท็จ คบค้าเสเพล เกียจคร้านต่องาน

ก่อหนี้ล้นพ้น ขี้เหล้าเมายา หูเบาเฉาปัญญา

ทำตัวหัวไม้ ไร้สัจธรรม ใจคอคับแคบ

คบคนไม่เลือก คิดคดล่อลวง สุรุ่ยสุร่าย

ไร้อุดมการณ์ หลงการพนัน หุนหันพลันแล่น

จิตใจโลเล อิจฉาริษยา นอกรีตดื้อรั้น

วาทะปราชญ์ : กว๋อฉาง

อดทนคือความสูงส่ง

สามัคคีคือความล้ำค่า

ทั่วหล้าปรองดอง สงบสุข

ทุกครัวเรือนจึงจะบังเกิดพุทธะ

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

สิ่งที่ฉันพูดในขณะนี้ไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษ

ที่ฉันพูดนั้นคือหลักธรรมที่สมเหตุสมผล

เหตุใดพุทธะจึงกล่าว “มหาเมตตา มหากรุณา”

เหตุใดปราชญ์ขงจื๊อจึงกล่าว “ตั้งตนให้ดีงาม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ”

“ปฏิบัติ” ก็คือการคิดแทนผู้อื่น

เธอคิดแทนผู้อื่น จิตใจของเธอเรียบสงบ

ทุกวันมีจิตใจที่สำนึกในบุญคุณ ทุกวันของเธอเหมือนอยู่บนสวรรค์

พระโอวาทอริยเจ้า : อริยะเจ้าน้ำใส

จุดมุ่งหมายอันสูงสุดของมหาบุรุษ มิใช่เพื่อครอบครอง

แต่เพื่อเกื้อกูล ยังประโยชน์ และเสียสละเพื่อมวลชน

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อให้จิตใจอิ่มเอบเบิกบาน

มนุษยฺ์ทั้งหลาย เกิดมาคล้ายคลึงกัน

ผิวพรรณสามารถทำให้ผิดแผกแตกต่างกันได้ถึง 10 ขีด

ชาติตระกูลสามารถทำให้ต่างกันได้ถึง 100 ขีด

ความรู้ความสามารถทำให้ต่างกันได้ถึง 1,000 ขีด

แต่คุณธรรม ความดี ความชั่ว สามารถทำให้ต่างกันจนมิอาจประมาณ


Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular