คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

แต่มิได้นำพา

Jun 22, 2011 Author: admin | Filed under: บำเพ็ญธรรม

คำพูดที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นั้น เราจะไม่นำพาหรอกหรือ

หากเราสามารถนำไปปฏิบัติ แล้วแก้ไขสิ่งบกพร่องของเรา

นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด !

คำพูดที่เป็นประโยชน์นั้น เราจะไม่นำพาหรอกหรือ

หากเราสามารถนำมาขบคิด แล้วเข้าใจถึงสาระแก่นแท้

นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด !

หากเพียงรับรู้ แต่มิได้นำพา ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ป่วยการ

ขงจื้อ

อย่าทำความชั่ว เพราะคิดว่าผิดนิดเดียว

อย่าละเว้นความดี เพราะคิดว่าได้บุญกุศลแค่น้อยนิด

เผยสงจือ

ยามมีควรคิดถึงความจน

ยามจนไม่ควรคิดถึงยามมี

เจิงก่วงเสียนเหวิน

ไม่มีอะไรแย่เท่ากับความเย่อหยิ่งอวดดี

ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอ คือคนที่ดีพอ

ผู้ที่คิดว่าตัวเองดีแล้ว คือผู้ที่ดีไม่พอ

ฟังเสี้ยวหยู

พูดน้อย กลุ้มน้อย ตัณหาน้อย นอนน้อย

ถ้า 4 อย่างนี้น้อย ก็ใกล้จะเป็นเซียนแล้ว

ซุนซือเหมี่ยว

มีชีวิตอย่างไร้คุณธรรม

มิสู้ตายอย่างมีคุณธรรม

ได้มาด้วยความคดโกง

มิสู้ยอมเสียอย่างซื่อตรง

หวังติ้งเป่า

ชำระจิตใจ

Jun 21, 2011 Author: admin | Filed under: ขัดเกลาจิตใจ

ตัวสกปรกก็คิดจะอาบน้ำ

เท้าสกปรกก็คิดจะล้างเท้า

แต่ใจสกปรก กลับไม่คิดที่จะชำระใจ

หยางว่านหลี่

เมื่อเราตายไป

ทุกสิ่งย่อมจะตกเป็นมรดกของคนรุ่นหลังหรือของแผ่นดิน

คนมีปัญญา ย่อมจะใช้จ่ายให้เกิดสาระได้

สิ่งทีเหมือนเงาตามตัวตามตัวเราไปในชาติหน้านั้น

มีแต่บุญกับบาปเท่านั้น สิ่งอื่นหามีติดไปได้ไม่

ธรรมรักษา

จงห่วงตัวเองเถิดว่า

ตายแล้วมันจะไปนรกหรือสวรรค์

เราได้สร้างที่พึ่ง (บุญ) อันเเกษม

ไว้ในภพหน้าดีพอแล้วหรือยัง ?

ธรรมรักษา

เกิดแต่กรรม

Jun 21, 2011 Author: admin | Filed under: กฎแห่งกรรม

หนอนหรือแมลง เทพหรือยักษ์มาร

สัตว์เดรัจฉาน สองเท้า สี่เท้า หรือมนุษย์

และสัตว์น้อยใหญ่ชนิดต่างๆ

ทั้งหมดนั้นมีต้นกำเนิดในทะเล

สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะผลกรรมของตน

ท่านสาธโจ พาย

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular